Dovoljenje za delo št. 10200-56/2013/6 izdano s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Pooblastilo za izvajanje ukrepov varstva pred požarom št. 8450-100/2011-4 izdano s strani Ministrstvo za obrambo RS Uprava RS za zaščito in reševanje.

 

IZOBRAŽEVANJE S PODROČJA VZD IN PV

 • 25 € za enega kandidata za teoretično izobraževanje
 • 30 € za enega kandidata za teoretično in praktično izobraževanje
 • 45 €/osebo za izobraževanje oseb za gašenje začetnega požara in evakuacije 

 

PREGLEDI IN PREIZKUSI DELOVNE OPREME

 • 15 € za manj zahtevna delovna oprema (vrtalke, rezilke, brusilni stroji in ostalo ročno orodje na pogonske medije)
 • 20 € za manj zahtevno delovno opremo (stabilni vrtalni in brusilni stroji…)
 • 25 € za srednje zahtevna delovno opremo (lesno obdelovalni stroji, stroji za obdelavo kovin …)
 • 50 € za transportne in dvižne naprave (viličarji, dvigala, TGM,…)
 • 30 € za kontrolni pregled odpravljenih pomanjkljivosti na uro.

 

IZDELAVA IZJAVE O VARNOSTI Z OCENO TVEGANJA

 • 90 €-120 € za izjavo o varnosti z oceno tveganja za delodajalca (d.o.o. ali s.p.) z enim sistematiziranim delovnim mestom (odvisno od zahtevnosti delovnega mesta) brez zdravstvene ocene tveganja.
 • 50 € ocena tveganja za samozaposlene

 

PREISKAVE DELOVNEGA OKOLJA

 • 10 € toplotno udobje (temperatura, vlaga, gibanje zraka,) / za eno merilno mesto
 • 6 € osvetljenost / za eno merilno mesto
 • 15 € hrup brez frekvenčne analize / za eno merilno mesto.

 

IZDELAVA NAVODILA ZA VARNO DELO ZA DELOVNO OPREMO

 • 5 €-15 € za izdelavo navodil za delovno opremo

 

RAZISKAVA POŠKODBE PRI DELU

 • 30 € za lažjo poškodbo brez ogleda delovnega mesta
 • 90 € za lažjo poškodbo pri delu z ogledom delovnega mesta
 • 130 za lažjo poškodbo pri delu z ogledom delovnega mesta in obdelava vsega potrebnega za nadaljnje vodenje postopka
 • 220 € za težje poškodbe pri delu z ogledom delovnega mesta in obdelava vsega potrebnega za nadaljnje vodenje postopka

 

VODENJE EVIDENC NA OSNOVI ZAKONA O VARNOSTI IN ZDRAVJU PRI DELU

 • 50 € evidence za manjše družbe in podjetja
 • 120 € evidence za srednje velike družbe in podjetja
 • 35 €/ura za velike družbe in podjetja

 

KONTROLNI PREGLED STANJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU

 • 60 € kontrolni pregled za manjše družbe in podjetja (do 10 zaposlenih)
 • 80 € kontrolni pregled za srednje družbe in podjetja (do 50 zaposlenih)
 • 140 € kontrolni pregled za večja družbe in podjetja (do 100 zaposlenih)

 

S pooblastilom, kot to veleva Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur.list RS, št. 43/11) pa vse našteto za vas opravimo s sklenitvijo pogodbe. V tem primeru pa je pavšalno plačilo in sicer:

 • 100 € /leto za 1-3 zaposlene
 • 150 € /leto za 3-5 zaposlenih
 • 200 € /leto za 5-8 zaposlenih
 • 300 € /letno za 8-15 zaposlenih
 • 400 €/polletno za 15-30 zaposlenih
 • 600 €/polletno za 30-50 zaposlenih
 • 200 €/mesec za 50-100 zaposlenih

Te cene veljajo za območje 25 km. Za oddaljenosti NAD 25 km se obračunajo potni stroški.

 

POŽARNI RED – NAČRT EVAKUACIJE – POŽARNI NAČRT

 • 160 € požarni red za objekte majhne požarne ogroženosti in velikosti do 100 m²
 • 200 € požarni red za objekte velikosti do 300 m²
 • 80 € izdelava načrtov evakuacije in požarnih načrtov

 

KONTROLNI PREGLED VARSTVA PRED POŽAROM

 • 60 € kontrolni pregled za manjše družbe in podjetja cca 100 m²
 • 80 € kontrolni pregled za srednje družbe in podjetja cca 500 m²
 • 140 € kontrolni pregled za večja družbe in podjetja cca 1000 m²

 

MERITVE ELEKTRO INSTALACIJ in STRELOVODNIH NAPRAV

 • 5€ / tokokrog
 • 30€ / odvod
 • 30€ izdelava sheme do 20 tokokrogov
 • 25€ /ura označevanje tokokrogov

 

OPRAVLJANJE NALOG SVETOVALCA ZA KEMIKALIJE ALI VARNOSTNEGA SVETOVALCA ZA PREVOZ NEVARNEGA BLAGA

 • cena se določi na podlagi pregleda stanja

 

IZVAJANJE KOORDINACIJE V FAZI IZDELAVE PROJEKTA

 • od 250 € dalje (odvisno od zahtevnosti objekta)

 

IZVAJANJE KOORDINACIJEV FAZI IZVEDBE PROJEKTOV

 • 35 €/obisk koordinatorja na gradbišču

 

USPOSABLJANJE VOZNIKOV VILIČARJEV, UPRAVLJVCEV RAZLIČNIH DVIGAL, DVIŽNIH KOŠAR in TGM

 • 125 €/ oseba
 • 35 € dodatna ura usposabljanja

 

V ceno ni obračunan 22% DDV.

Cenik velja od 01.01.2014 dalje!